FLYG

Nedan finner du lite samlad information gällande flyg, flygplatser och flygsäkerhet.
Länkarna nedan öppnas i nytt fönster  

Swedavia - Svenska flygplatser
LFV driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid ett 40-tal platser i Sverige
European Safety of Air Navigation

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhets-myndigheter skapat en lista över flygbolag som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EG förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt förbjudits att bedriva verksamhet i europeiska luftrum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner.

FLYGBOLAG
..

Telefon +46-8 797 4000 (från utlandet, öppet till 20.00)
Telefon +45 -32 32 68 00 (business + guldmedlemmar - 24 timmars service)
Telefon +46 (0)770 111 010
Telefon +46 (0)8 587 704 45
Telefon +372 668 0117 (från utlandet),  0200-72 73 73
Telefon +46 (0)770 11 00 20
Telefon +46 (0)770 45 77 00
Telefon +46 (0)8 587 997 57 (KLM)
Telefon +358 600 140 140 (24 timmars service)
Telefon 0771 44 00 10 (affärsresor)
Telefon +46 (0)42 244 222