VISUM

Nedan har vi samlat lite information som visum till USA, Australien och Kanada för svenska medborgare.

Ansökan om
ETA-visum till Australien




Ansökan om
ESTA-visum till USA
 
*





Ansökan om ETA-visum till Kanada *


* För icke svenska medborgare hänvisas till respektive lands ambassad

Visum till Australien får du kostnadsfritt i samband med att du boka och betalar din flygbiljett hos oss. Det enda vi behöver är en kopia på ditt pass.


Från den 12 januari 2009 skall alla som reser till USA ha ett s.k. ESTA-visum.  Ansökan, som görs via Internet, måste göras senast 72 timmar före avresa. En godkänd ansökan gäller två år eller tills passet går ut.  Ansökan kan fyllas i på svenska. Tänk på att ALLTID skriva ut ditt visum så att du kan visa det när du checkar in. Visumet kostar ca USD14 och betalas med kreditkort.


Från den 15 mars 2016 kräver Kanada att bl a svenska medborgare fyller i en ETA-ansökan online före inresa i landet.


PASS

För många destinationer krävs att passet måste vara maskinläsbart, att passet har en giltighetstid på en viss tid efter inresa och att det finnas oanvända sidor i passet.
Kontakta oss på Travel Master så hjälper vi dig!
..
..
ÖVRIGT
Är du osäker på om du har rätt resehandlingar? Nedan föjler några länkar med "bra att veta"-information.

Lite allmän information om vika handlingar som behövs för att resa inom EU.