INFÖR RESAN

Nedan har vi samlat lite information och länkar* som kan vara bra att känna till inför resan.

Reserekommendationer - när avråder UD från utlandsresa?
Samlad krisinformation från myndigheterna

Behöver Du vaccinera Dig innan resan?
Då kan Du med fördel kontakta din vaccinationsklinik eller Cityakuten (Stockholm, Göteborg och Malmö)

Vid resor inom EU (även Norge, Island och Schweiz) finns regler för säkerhetskontroll vid flygning. Bland annat begränsas mängden vätska man får ha med i handbagaget. (Länk till Transportstyrelsen)

Information om olika resmål (även valuta, väder, flygplatser m.m)

Reselitteratur om en mängd resmål 
Reselitteratur 
Tidningar över hela världen
Information om vädret

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER
..
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om flygpassagerares rättigheter, nummer 261/2004, har resenären vid överbokade , kraftigt försenade eller inställda flyg, rätt till ersättning och assistans från flygbolaget. Många resenärer är inte medvetna om sina rättigheter som flygpassagerare, och flygbolagen är generellt sett dåliga på att informera resenärerna om sina rättigheter.
(Mobil-app från EU-kommissionen för smarttelefoner kan laddas ner på: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sv/mobile.html)

Information om förordningar på SRF:s hemsida
EU:s direktiv vid överbokning, föresenng eller inställt flyg. EU:s direktiv vid överbokning, föresening eller inställt flyg - SRF:s hemsida. 

Information om flygpassagerares rättigheter hos Transportstyrelsen. 

KLAGOMÅL
Passagerare som inte fått den assistans av flygbolag, som de är berättigade till enligt EU-förordningen, bör snarast reklamera detta.
Reklamation görs lämpligen på den blankett som EU-kommissionen tagit fram. Kvitton och andra handlingar, som styrker passagerarnas krav, bör bifogas.
Reklamation görs direkt till det flygbolag som har eller skulle ha utfört flygningen.

Om flygbolaget inte svarat inom sex veckor eller om resenären inte är nöjd med det svar han fått, kan en kopia av den blankett som skickats till flygbolaget skickas till Konsumentverket.
..
* Travel Master Sweden AB friskriver sig från ansvar till den information som visas på länkade hemsidor då dessa tillhör andra organisationer.