Resegarantilagen

1 augusti 2018 trädde en ny resegarantilag i kraft i Sverige och gäller för alla paketresor som säljs fr.o.m. detta datum. 

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer vid en arragörs insolvens. Garantin ska säkerställa återbetalning till resenärer för alla resetjänster som inte kan utnyttjas p.g.a. insolvens, inkl. hemresa. 

Anspråk av garantin

Garantin får endast tas i anspråk vid arrangörens eller näringsidkarens insolvens. Detta innebär en stor skillnad mot tidigare, då resegaranti kunde tas i anspråk så fort en resa blivit inställd, oavsett orsak. I fortsättningen kommer alltså inte garantin att kunna tas i anspråk vid underleverantörers problem för fullgörande av olika resetjänster som t.ex. flygbolagskonkurs, storm, askmoln osv.

Undantag

Det finns undantag när arrangören inte behöver ordna med resegaranti. Om den resa arrangören planerar att sälja passar in under någon av nedan punkter behöver garanti inte ställas:

  1. Resa kortare än 24 timmar utan övernattning.
  2. Resa utan vinstsyfte, som är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer.
  3. Resa som bokas av en befintlig kund (=ett företag eller en myndighet) och som redan har ett affärsreseavtal med arrangören.

Läs mer här: Resegarantilagen

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att arrangören begärt insolvens.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.