PAKETRESOR

En ny paketreselag trädde i kraft 1 augusti 2018. Lagen bygger på ett EU-direktiv och inkluderar alla EU-länder samt Norge. Avsikten med EU-direktivet har varit att harmonisera paketresereglerna så de blir i stort sett identiska över hela Europa. Sverige (och Norden i allmänhet) har sedan tidigare haft ett starkt skydd för konsumenter och den nya lagen innebär inte samma stora förändringar som för andra EU-länder. Resenärens rättigheter tydliggörs. Likaså stärks kravet på den förhandsinformation som ges till resenären innan ett paketreseavtal ingås.

Paketreselagen gäller vid marknadsföring och försäljning av paketresor. Vad som avses med paketresor definieras i lagen.

Även om huvudsyftet är att skydda konsumenter gäller den för alla resenärer oavsett om de är konsumenter eller näringsidkare. Lagen är dock endast tvingande till förmån för konsumenter.


Vad räknas som paketresa?

En paketresa ska bestå av minst två av följande resetjänster:

  • - Passagerartransport (till exempel flyg, tåg, buss eller båt)
  • - Inkvartering* (till exempel hotell eller vandrarhem)
  • - Hyrbil eller motorcykel (som kräver körkort med behörigheten A)
  • - Turisttjänst** som inte utgör en integrerad del av de föregående resetjänsterna och som utgör en väsentlig del av paketet
    (till exempel teaterbesök, matlagningskurs eller sightseeing)

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Som paketresa räknas både färdiga paketresor som man marknadsför och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa (under förutsättning att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar).

*Om du exempelvis säljer resor på nattåg med sovkupé räknas det som enbart en passagerartransport om syftet med resan endast är att resenären ska transportera sig från en plats till en annan. Om syftet däremot är en upplevelseresa räknas det som både en passagerartransport och inkvartering.

**Exempelvis räknas inte frukost eller bastu på ett hotell som en turisttjänst utan de ingår som delar av inkvarteringen.

 

För att ovan tjänster skall betraktas som en paketresa krävs t ex..

- att resan säljs, erbjuds eller debiteras för ett gemensamt pris eller säljs eller marknadsförs som en ”paketresa”.
- att resetjänsterna väljs ut innan betalning hos en näringsidkare och avser samma resa.

För mer information läs "resevillkor.